Neváhejte nás kontaktovat na 608 757 509

Zařízení na úpravu chladící vody Otevřené a uzavřené chladící systémy

Známe dva základní druhy chladicích okruhů. Otevřený a uzavřený. Průtočný systém je atypický a úprava chladiva je minimální, nebo žádná.

V otevřených chladicích okruzích se jedná o cirkulaci vody s trvalým přítokem napájecí vody. Přítok napájecí vody zajišťuje její úbytek hlavně odpařováním vody a vědomým odpouštěním vody z chladicího okruhu.

V důsledku odpařování vody se obsah solí v cirkulační chladicí vodě koncentruje a zahuštěná voda se musí odpustit jako odluh.

Do vody se dávkuje (pomocí dávkovacího čerpadla + indukčního vodoměru) jedna nebo více chemikálií. Většinou se jedná o Antiskalant a Inhibitor koroze.

Antiskalant zabraňuje tomu, aby se vysoce koncentrované rozpuštěné soli neusazovali na stěnách výměníků tepla (chladičů), na stěnách chladicí věže a v zásobníku cirkulující chladicí vody pod chladicí věží.

Protože vysoká koncentrace, hlavně sodných solí působí korozivně na kov chladičů a rozvodů a beton chladící věže a zásobní vany, je nutné do cirkulující chladicí vody přidat Inhibitor koroze.

V současnosti se prodávají kombinované produkty, které obsahují v sobě zároveň Antiskalant a Inhibitor koroze.

Kromě toho se musí voda ošetřit i vůči mikrobiologii. Do otevřeného chladicího okruhu se ze vzduchu vnáší mnoho organického materiálu a hlavně mikroorganismů. Teploty chladících cirkulačních vod se pohybují v rozmezí 25 - 40 ° C. Je to ideální prostředí na bujné rozmnožování se různých řas, hub, slizů a i větších více buněčných mikroorganismů. Aby se zabránilo prudkému růstu mikrobiologického materiálu, do cirkulační chladící vody se přidávají Biocidy. Jsou to látky, které svým složením zabíjejí mikroorganismy.

Biocidy se dávkují většinou šokově a doporučuje se měnit jejich kvalitu.

Napájecí voda by se měla přidávat na základě dosahované limitní vodivosti. Chladicí okruh by se měl vybavit sondou na trvalé měření vodivosti. Sonda by podle dosažených výsledků měření otevírala / zavírala elektromagnetický solenoidový ventil. Tímto ventilem, nebo pomocí hladinoměru by se otevíral přítok napájecí vody, do které by se pomocí dávkovacího čerpadla + indukčního vodoměru dávkovala chemikálie.

Uzavřené chladicí okruhy se vyznačují tím, že do chladicího okruhu se napustí upravená voda (hlavně demineralizovaná, ale někdy i změkčená), která cirkuluje. Voda se použije na zchlazení příslušného zdroje tepla. Teplá voda se pak chladí různým typům ledniček, klimatizací a ventilací. Do uzavřeného chladicího okruhu se přidává voda pouze mimořádně. Demineralizovaná voda obsahuje minimum rozpuštěných látek, je ale korozně agresivní. Ošetřování takové vody se provádí pomocí podávání inhibitorů koroze a občas biocidy.

Chladicí voda se v chladicích zařízeních ošetřuje standardními způsoby a používané chemikálie jsou známé, jen ojediněle se používá chemie jiného typu než běžně. Většinou rozhoduje cena.

Nejdříve jsou to kombinované prostředky (Antiskalant + Inhibitor koroze + Dispergátor). Většina těchto produktů je založena na kombinaci směsi fosfátů a poly karboxyláty a nejběžnější jsou to: Aktiphos 670, Ferrofos 8509 a Ferrofos 8507. Dokáží zajistit své ochranné funkce i při vysokých koncentracích rozpuštěných solí a širokém rozsahu hodnoty pH. Jedná se o univerzální prostředky na různé druhy kovových povrchů.

Kromě výše uvedených nabízíme:

Aktiphos 640, Ferrofos 8441, Gilufer 440B, Korrodex a Mikrophos.

Jako flokulanty nabízíme Ferrocryl 8701, Gilufloc 40 a Gilufloc 70. flokulanty se používají na čištění - čeření odpadních vod nebo vod v bazénech, v povrchových nádržích a na odkalení pitné vody.

Biocidy slouží k odstranění nežádoucí mikrobiologie z cirkulační chladící vody. Vytvořené filmy řas a bakterií dokáží spolu s pevným materiálem (prach, krystaly solí, listy, trávy apod.) vytvořit velmi pevnou, těžko odstranitelnou vrstvu nánosů, která je izolačním materiálem a brání prostupu tepla a navíc organický materiál produkuje v průběhu jejich života, nebo jejich biologického rozkladu kyselinové produkty, které způsobují intenzivní korozi.

Nabízíme Biocidy založené na bázi chloru, nebo bromu, z nichž nejběžnější jsou: Ferrocid 4601, Ferrocid 8585 a Ferrocid 8591 (Turbanion BRN). Na bázi izotiazolínov jsou produkty pod typovým označením Turbanion. Jsou to Turbanion 104, Turbanion 106 a Turbanion 200. Poslední dva se používají do plaveckých bazénů.

Pro uzavřené chladicí systémy nabízíme produkty na bázi filmotvorných aminů a molybdenátov.

Nejúspěšnější aplikované jsou Cetamíny.

Cetamín F300 je produkt úspěšně používán pro všechny druhy kovů, kromě hliníku a hliníkových slitin.
Vytváří na kovovém povrchu mikrofilm, který účinně brání korozi.

Cetamín F360 je určen výhradně na uzavřené chladicí okruhy, které obsahují části z hliníku a hliníkových litin. Vytváří na kovovém povrchu mikrofilm, který účinně brání korozi.

Molybdenáty pasivují kovový povrch - osadí ho molybdenové solemi, které zabrání korozi a tvorbě usazenin. Nejpoužívanějším představitelem této skupiny je Korrodex 700.

Jako jedinečné produkty na českém a slovenském trhu jsou produkty Vodafisoft NB a Vodafisoft OB.

Jedná se o široce spektrální produkty, které brání usazování, korozi a obsahují i ​​oxidační a neoxidační biocidy.

Vodafisoft NB je založen na antiskalantových a dispergačních polymerech a na derivátech tolyltriazolu, které působí proti korozi. Kromě toho a to je jeho nejvýznamnější rys, obsahuje mimořádně rychle reagující Oxidační biocidy. Vodafisoft NB je mimořádně účinný v chladicích vodách, které obsahují mnoho síranů a silikátů. Protikorozní účinky se dosahují i ​​na měděných površích. Je to plně se rozkládající produkt a proto je mimořádně ekologicky akceptován.

Použití tohoto jednoho produktu se vyloučí dávkování biocidů, které je běžnou praxí v jiných aplikacích.
Dosáhne se výrazného snížení nákladů a nutnosti manipulace.

Produkt Vodafisoft NB se dodává v 20 kg lepenkových krabicích jako prášek. Z 1 kg prášku se připraví 10 litrů kapaliny.
Je to produkt který obsahuje aktivní složky, včetně biocidů.

Vodafisoft OB je založen na antiskalantových a dispergačních polymerech a na derivátech tolyltriazolu, které působí proti korozi. Kromě toho a to je jeho nejvýznamnější rys, obsahuje mimořádně rychle reagující oxidující biocidy. Tento biocid má silnější oxidační potenciál než mají plynný chlor, nebo Chlordioxid.
Efektivní likviduje bakterie včetně bakterie Legionella a to je největší výhoda produktu Vodafisoft OB.

Protikorozní účinky se dosahují i ​​na měděných površích. Je to plně se rozkládající produkt a proto je mimořádně ekologicky akceptován.

Použití tohoto jednoho produktu se vyloučí dávkování biocidů, které je běžnou praxí v jiných aplikacích.
Dosáhne se výrazné snížení nákladů a nutnosti manipulace.

Produkt Vodafisoft NB se dodává v 20 kg lepenkových krabicích jako prášek. Z 1 kg prášku se připraví 10 litrů kapaliny.

Je to produkt který obsahuje aktivní složky, včetně biocidů.

V zásadě, protože se jedná o mikrobiologický materiál, který je velmi přizpůsobivý na změny životních podmínek, doporučuje se střídat tyto produkty. Ověřené je střídání 6 měsíců NB a 2 měsíce OB.

Dalším produktem s jedinečnými vlastnostmi je FerroVodaKorn 29. Je to vysoce efektivní, vysoce koncentrovaný přípravek pro otevřené a uzavřené chladicí okruhy. Produkt neobsahuje žádné soli těžkých kovů, které jsou často používány pro ochranu proti korozi. Je založen na vybraných maleinových polymerech, organických fosforečnanech a polykarbonátech. Přidávají se také různé inhibitory koroze, které poskytují vysoký stupeň katodové ochrany proti korozi železných a neželezných kovů.

Produkt je účinný i při vyšších koncentracích síranů a uhličitanů a dá se dosáhnout provozování bez koroze a bez usazenin solí.

Produkt FerroVodaKorn 29 vyniká právě kvůli jeho stabilizujícím účinku (treshold efekt), pro jeho disperzní vlastnosti a proti krystalické aktivitě, kterou vykazuje hlavně proti uhličitanu vápenatému, fosforečnanu vápenatému, síranu vápenatému, oxidu železa, jakož i organických a anorganických nečistot. Snížení anorganických usazenin a blokování anodické a katodické koroze zajišťuje komplexní ochranu i pro neželezné kovy. Speciální aditiva podporují odstraňování stávajících usazenin.

Ochranné filmy chránící povrch kovu se skládají z organických inhibitorů, které jsou absorbovány na povrchu kovu přicházejícího do kontaktu s vodou, a které se pevně připojí ke kovu. Tyto nano vrstvy nemají negativní vliv na přenos tepla a nevedou elektrický proud. Proto na povrchu kovů neprobíhají žádné elektrochemické reakce a tím se zastavují všechny relevantní korozivní procesy.

FerroVodaKorn 29 je formulován ve formě vysoce koncentrovaného vodného roztoku. Tím že se dávkuje výrazně méně se dosahuje šetrnost k životnímu prostředí, dosahují se úspory i díky méně nákladní přepravy. Ve skutečnosti je koncentrace aktivních komponent produktu více než trojnásobná ve srovnání s ostatními prostředky. To je dokázáno analytickými rozbory konkurenčních produktů.

Chladicí věže a klimatizační jednotky poskytují pro růst bakterií, včetně bakterie Legionella optimální podmínky. Otevřené chladicí okruhy v chladicích věžích a vzduchové nucené chlazení v uzavřených chladicích systémech představují zdravotní riziko pro lidi, kteří přicházejí do styku s chladicím vzduchem.
Toto riziko nesmí být ignorováno.

K výše uvedenému produktu nabízíme výhradně širokospektrální biocidy pro eliminaci bakterií s vysokým účinkem vůči bakterie Legionella

Produkt FerroVodaKorn 29 se dodává v 20 kg plastových kanystrech jako kapalina.

Skupinu nejlevnějších produktů na ochranu povrchů v chladících okruzích jsou produkty Vodafix JS.

Vodafix JS 80-5 se používá jako Antiskalant a Inhibitor koroze pro široký rozsah složení chladící vody, hodnoty pH 7,5 - 9,0, různé konstrukční materiály, rozdílné teploty a rychlost cirkulace.

Je založen na bázi organických fosforečnanů, kyslíku odolných polymerů a dispergantů. Takové složení brání krystalizaci rozpustných solí a vydrží i vysoký obsah vápenných a jiných solí. Výborně chrání i měděné povrchy, vytváří na nich trvanlivé ochranné mikrofilmy a brání elektrochemické korozi, pokud se v systému vyskytují povrchy z různých kovů.

Dávkování se doporučuje dávkovacím zařízením do napájecí vody. Na začátku užívání produktu se doporučuje dávkované množství na úrovni 30 - 100 g / m3 napájecí vody. Během provozu je dávkování 10 - 50 g / m3 napájecí vody. Dostatek produktu je indikován obsahem fosforečnanů na úrovni 1,2 - 3 mg / l chladící vody.

Produkt funguje lépe, není-li chladicí systém zanesený mikrobiologickým materiálem.

Vodafix JS 80-5 je dodáván jako kapalina v 29 kg plastových kanystrech.

Podobným produktem je Vodafix JS 88-5, který se používá jako Antiskalant a Inhibitor koroze pro široký rozsah složení chladící vody, hodnoty pH 7,5 - 9,0, různé konstrukční materiály a je tepelně odolný až do 100 ° C.

Je založen na bázi organických fosforečnanů, kyslíku odolných polymerů a dispergantů. Takové složení brání krystalizaci rozpustných solí a vydrží i vysoký obsah vápenných a jiných solí. Výborně chrání i měděné povrchy, vytváří na nich trvanlivé ochranné mikrofilmy a brání elektrochemické korozi, pokud se v systému vyskytují povrchy z různých kovů.

Dávkování se doporučuje dávkovacím zařízením do napájecí vody. Na začátku užívání produktu se doporučuje dávkované množství na úrovni 30 - 100 g / m3 napájecí vody. Během provozu je dávkování 10 - 50 g / m3 napájecí vody. Dostatek produktu je indikován obsahem fosforečnanů na úrovni 0,5 - 2,5 mg/ l chladící vody.

Produkt funguje lépe, není-li chladicí systém zanesený mikrobiologickým materiálem.

Vodafix JS 88-5 je dodáván jako kapalina v 28 kg plastových kanystrech.

Do chladicích okruhů je třeba dávkovat Biocidy.

Mikrobicid Vodafix JS 63 je založen na kvaternálních amonných solích. Směs účinně ničí všechny mikroorganismy - rozkládá jejich cytoplazmatické membrány. Účinný v kyselém i zásaditém prostředí.
Nepění, nepoškozuje kovy, gumu a těsnící materiály. Nevypařuje se, nezvyšuje slanost chladící vody.
Dávkování se realizuje šokově, jednou za týden, v zimě 2 krát za měsíc. Dávkované množství je 20 - 50 g /m3 chladicí vody.
Vodafix JS 63 je dodáván jako kapalina v 25 kg plastových kanystrech.

Druhým biocidem je Vodafix JS 67.
Je to vysoce účinný biocid založen na derivátech izotiazolínu a má vysoký rozsah působení na celé spektrum mikrobiologického materiálu. Je to neoxidační biocid a je vhodný nejen do cirkulační chladící vody, ale i do kondenzačních vod a rezervoárů. Rozkládá buněčné membrány a působí velmi rychle a účinně. Nepění, je stabilní, nevypařuje se, nereaguje s kovy a jinými materiály, které jsou součástí chladicích systémů. Je účinný v kyselém i zásaditém prostředí i při jeho nízké koncentraci, nezvyšuje obsah solí, bio rozložitelný.
Dávkuje se šokově do zásobní nádrže pod chladicí věží. Doporučená dávka je 20 - 50 g / m3 chladicí vody.
Letní dávka je jednou za týden, v zimě 1 - 2 krát za měsíc.
Dodává se v 26 kg plastových kanystrech.

Pro uzavřené chladící systémy nabízíme dusitany Vodafix JS 73 a Vodafix JS 74. Jsou to redukční činidla, ale jejich dávkování je vyšší než u konkurenčních produktů.

Nakupte si přímo zde

Zatím jste si nevybrali žádné spořiče vody. Zkuste náš katalog produktů.