Neváhejte nás kontaktovat na 608 757 509

Zařízení na úpravu kotlové vody pro parní systémy

Parní topné systémy, vyvíječe páry pro různé technologické určení se provozují za lepších podmínek než teplovodní systémy.
Přídavná voda je většinou upravena pomocí demineralizace (silný katex + silný anex nebo RO). Známe však i případy, kdy je přídavná voda pouze změkčená.
Je však možná situace, že do demineralizované napájecí vody se dávkuje fosforečnan sodný + siřičitan sodný a někdy na úpravu pH hydroxid sodný, nebo čpavková voda. Poměrně důkladně odsolená voda s velmi nízkou vodivostí, se okamžitě znehodnotí anorganickými solemi.

Pokud je přídavná voda do topného systému demineralizovaná, tak sama o sobě působí jako slabá kyselina, tedy korozivní. Přidáváním sodných solí (fosforečnan + siřičitany) se voda stává ještě korozivnější.

V případě, že se přídavná voda pouze změkčí a je původně tvrdá, tak se atomy vápníku a hořčíku vymění za atomy sodíku. Toho sodíku je tam nakonec dvakrát více než vápníku a hořčíku dohromady. Sodík se obecně považuje za žíravý kov a zvyšuje korozivní účinky nejen na železo, ale zejména na barevné kovy.
Sodík, spolu s ve vodě rozpuštěným kyslíkem a oxidem uhličitým způsobuje masivní plošnou i bodovoukorozi.

Díky technickému pokroku se kotle vyrábějí na stále vyšší kvalitativní úrovni. Navzdory technickému pokroku se hlavnímu teplotnímu médiu - vodě - věnuje nedostatečná pozornost.

Kromě výroby tepla se parní zařízení využívají k výrobě páry pro technologické účely. Vyráběná pára se spotřebovává i při výrobě potravin, nápojů, při dezinfekci a v prádelnách. Vyrobená pára musí splňovat speciální hygienické požadavky. V takovém případě se jedná o systémy s minimálním resp. žádným návratem kondenzátu.

Výroba páry je energeticky velmi nákladný proces, proto by se měla ekonomice tohoto procesu věnovat zvláštní pozornost. Očekávané úspory se nedosahují, protože se musí voda často odkalovat (vysoká vodivost kotlové vody), systém se může zanést vrstvou usazenin, začne korodovat a výrazně se zhorší parametry prostupu tepla. Další náklady se projeví následně výrazným zkrácením životnosti celého zařízení.

Je nutné vytvořit takové podmínky, aby se technická zařízení od agresivní kotlové vody oddělily, aby se vytvořil ochranný film. Vytvoření ochranného filmu se všechny exponované části topného systému ochrání nejdokonaleji.

Nakupte si přímo zde

Zatím jste si nevybrali žádné spořiče vody. Zkuste náš katalog produktů.