Neváhejte nás kontaktovat na 608 757 509

Zařízení na úpravu pitné vody před jejím ohřátím na teplou vodu

V obytných domech se instalují společné výměníkové stanice, v nichž se ohřívá pitná voda na vodu teplou.

Příprava TUV v jednom výměníku pro celý objekt je jednoznačně ekonomicky prospěšná. Podobně se centrální připravuje teplá voda ve velkých objektech (výrobní závody, obchodní, administrativní a společenské centra, nemocnice, školy, hotely, sportovní a rekreační zařízení, bytové domy, rodinné domy apod.).

Očekávaná úspora ale po krátké době zmizí, pokud je výměník zanese vrstvou vodního kamene. V první řadě se výrazně zhorší parametry prostupu tepla a na stejné množství TUV se spotřebuje o 20 - 40% více horké vody, popř. páry, jako v případě, pokud se vodní kámen netvoří. Další náklady se projeví v nutnosti častého čištění trubek nebo desek výměníku.

Je třeba omezit nebo zabránit tvorbě vodního kamene a u některých typů usazenin odstraní i ten, který se již vytvořil.

V ČR a na Slovensku je přibližně 75% pitné vody tvrdé resp. velmi tvrdé. V některých lokalitách je pitná voda extrémně tvrdá a vytváří silné a stále rostoucí usazeniny hlavně vodního kamene, ale i jiných solí.

Firma Unisaving nabízí tř způsoby:

1. V případě výměníků na ohřev pitné vody na teplou vodu nabízíme dva pevné produkty Siliphos a Vodafos. 

Jedná se o směs speciálních fosfátů a silikátů. Produkty v podobě kuliček se umístí do průtokových zařízení. Velikost zařízení je závislá od průtoku upravované vody. Kuličky se průtokem vody spotřebovávají a vytvářejí na kovových a keramických površích ochranný mikrofilm. Mikrofilm zabraňuje korozi. Spotřeba produktů je velmi nízká - jeden kilogram produktu ošetří minimálně 400 m3 pitné vody.

Aplikacemi v různých odvětvích se potvrdilo, že oba produkty účinně brání tvorbě vodního kamene a korozi a dokáží snížit náklady na ohřev teplé vody až o 40%.

Výhodou této úpravy vody je, že pozitivně působí v případě měkké vody, tak v případě tvrdé vody do koncentrace 3,7 mmol / l (21 ° dH).

Omezení je v koncentraci tvrdosti a v citlivosti zařízení na rozpuštěné sírany a jiné rozpuštěné soli v případě, že je voda extrémně tvrdá.

2. Voda před vstupem do výměníku na její ohřev protéká přes průtokový systém Vodafix ScaleStop, který je naplněn speciálním médiem. 

Médium je upraveno nanotechnologickými postupy a díky nim na jeho povrchu dochází ke krystalizaci ve vodě rozpuštěných solí. Vzniklé mikrokrystalky mají rozměr maximálně 200 nanometrů (je to asi 250 krát menší rozměr než jsme schopni vidět pouhým okem) a jsou volně unášeny tekoucí vodou. Mikro krystalky se nikde neusazují a jejich tvorbou se nemění složení pitné vody - nic se do vody nepřidává a nic se z ní neodebírá. Protože přítomné soli vápníku a hořčíku, které tvoří tvrdost vody jsou v podobě mikro krystalků, upravená voda se chová jako měkká - vhodná je na praní, mytí na přípravu nápojů. Po jejím požití však působí jako voda tvrdá - mikro krystalky se v žaludku rozpustí. Tvrdá voda je zdravější než voda měkká.

Výhodou produktu Vodafix ScaleStop je, že je účinný i při koncentraci tvrdosti vody do 12,5 mmol / l (70 ° dH).

Průtočný systém Vodafix ScaleStop plně nahradí změkčovače vody. Je výrazně levnější a provozní náklady jsou po dobu 3 let nulové.

Průtočný systém Vodafix ScaleStop je během 3 let zcela bezúdržbový. Náplň - speciální médium se 3 roky nedoplňuje a nevyměňuje. Není potřeba žádná energie.

Po třech letech se náplň (může se dát do komunálního odpadu) vymění a proces pokračuje další 3 roky.

V případě produktu Vodafix ScaleStop je třeba zdůraznit jisté důležité skutečnosti. V první řadě médium se skládá z velmi malých (v průměru 1 mm) zrníček, které se musí vznášet v tekoucí vodě - tvoří fluidní vrstvu. Každé zrníčko média má na svém povrchu několik desítek až stovek nano jader, ve kterých dochází ke spojování ve vodě rozptýlených atomů vápníku, hořčíku a hydrogenuhličitanů. Při tomto fyzikálním procesu dochází ke krystalizaci. Vytvářejí se mikro krystaly pevného uhličitanu a uvolňuje se oxid uhličitý v podobě mikroskopických bublinek. Bublinky oxidu uhličitého se účastní pomalého, ale trvalého odstraňování starých nánosů vodního kamene a solí. Proto Vodafix ScaleStop odstraňuje staré nánosy vodního kmene a usazenin solí.

Je velmi důležité vybrat zařízení správné velikosti v závislosti množství upravované vody. Tento výběr je zcela jednoduchý, pokud se upravuje přibližně rovnoměrný průtok vody.

Pokud se jedná o odběr, který je charakteristický 1 - 2 výraznými maximy odběru (bytové domy, hotely, školy apod.) Je postup jiný. Je důležité si uvědomit, že v případě pokud by se při výběru zařízení použil průtok, který je charakteristický pro maximální průtok vody během odběrové špičky, dodané zařízení by bylo velmi velké a během normálního odběru by nevytvářelo potřebnou fluidní vrstvu. V případě špičkového průtoku je třeba se více řídit podmínkou, aby průtočné zařízení bylo dostatečně velké na to, aby umožnilo maximální průtok.

Pro nejmenší řešení jsou nabízeny zařízení určená pro průtoky 4 l / min, 8 l / min a 16 l / min. Uváděný průtok v l / min lépe vyhovuje pro posouzení vhodnosti zařízení.

Pokud je průměrná denní spotřeba upravované, pitné vody 100 litrů na osobu a den, maximální odběr se stanoví tak, že tato hodnota násobí indexem 0,6. Dostaneme číslo 60 litrů. Tento maximální průtok trvá maximálně 15 minut během dne. Pak by pro posouzení vhodnosti bylo možné i zařízení s nejmenším minutovým průtokem - 4 l / min. Pro dvoučlenné až tříčlenné rodiny by se mělo použít zařízení s průtokem do 16 l / min.

Pro větší průtoky (např. Rodinné domy) máme nabídku s průtočným zařízením "tankovat", jejichž velikost lze přizpůsobit aktuální potřebě zákazníka.

3. Do pitné vody před jejím ohřátím se přidává roztok stabilizátoru tvrdosti a korozní agresivity + dispergantů. 

Produkt se dodává v práškové formě jako Vodafisoft DW. Ze snadno rozpustného prášku se připraví 5% -ní roztok, který se dávkuje do tekoucí vody pomocí dávkovacího zařízení. Výraznou výhodou je skutečnost, že prášek Vodafisoft DW se dodává v kartonových krabicích, obsah 20 kg a prášek je rozdělen do 4 plastových sáčků. Výhodou této aplikace je, že je možné objednat menší množství, dopravní náklady jsou menší a cenový náklad je mírně nižší, než v případě Siliphosu a Vodafosu.

Další výhodou je skutečnost, že produkt chrání kovové povrchy, hlavně před usazováním nánosů síranů.

Sírany se postupně redukují na sulfidy, z nichž se uvolňuje sirovodík - silně jedovatý plyn.

Roztok připravený z produktu je stabilní do teploty 90 ° C, zabraňuje katodické korozi a zabraňuje krystalizaci anorganických solí (Treshold Inhibitor).

Nakupte si přímo zde

Zatím jste si nevybrali žádné spořiče vody. Zkuste náš katalog produktů.