Neváhejte nás kontaktovat na 608 757 509

Zařízení na úpravu kotlové vody pro teplovodní topné systémy

Teplovodní vytápěcí systémy znají bohužel pouze jeden způsob úpravy vody: po jejím změkčení (mnohdy bez změkčení) se do kotlové vody dávkuje fosforečnan a siřičitany.

Pokud je přídavná voda do topného systému měkká, tak sama o sobě působí jako slabá kyselina, tedy korozivní. Přidáváním sodných solí (fosforečnan + siřičitany) se voda stává ještě korozívnější.

Pokud je přídavná voda do topného systému tvrdá a nezměkčuje se, tak se na stěnách topných těles vytvoří vrstva usazenin, která propouští ve vodě rozpuštěný kyslík a oxid uhličitý a pod vrstvou usazenin probíhá aktivní koroze.

Pokud je přídavná voda do topného systému tvrdá a změkčí se, tak se atomy vápníku a hořčíku vymění za atomy sodíku. Toho sodíku je tam nakonec dvakrát více než vápníku a hořčíku dohromady. Sodík se obecně považuje za žíravý kov a zvyšuje korozivní účinky nejen na železo, ale zejména na barevné kovy.

Hliník a hliníkové slitiny se v přítomnosti sodíku zcela rozpadají. Sodík spolu s ve vodě rozpuštěným kyslíkem a oxidem uhličitým způsobuje masivní plošnou i bodovou korozi.

Pokud se kromě zmíněných procesů do vody přidávají sodné soli (fosforečnan + siřičitany) se voda stává ještě korozívnější.

Existuje jeden mýtus, který dost intenzivně podporují výrobci kotlů, a sice, do topného systému že pokud jednou napustíte vodu, tak ji tam máte trvale a je jedno jaké je kvality. Je vědeckými výzkumy potvrzeno, že v zdrcujícím poměru případů se kotlová voda vymění v průběhu 2,7 roku. Je to způsobeno tím, že v období provozu topného systému dochází v důsledku náhodných důvodů k nutnosti, když se voda musí doplňovat (netěsnosti, poruchy, výměny radiátorů, trubek, doplňování a výměna zařízení apod.). Po 10 letech provozu je to už velmi významný důvod k znehodnocování celého topného systému. V naší středoevropské lokalitě, kde se výroba tepla provádí každý rok a během několika měsíců je životnost kotlů a rozvodů o 50% nižší než by mohla být.

Díky technickému pokroku se kotle vyrábějí na stále vyšší kvalitativní úrovni. Navzdory technickému pokroku se hlavnímu teplotnímu médiu - vodě - věnuje skoro nulová pozornost.

Ve vytápěných objektech se výroba tepla zajišťuje centrálně. Je to jednoznačně ekonomicky prospěšné a vytváří to podmínky pro výrazné ekonomické úspory. Očekávané úspory se ale po krátkém čase ztrátí, protože celý systém se zanese vrstvou usazenin, začne korodovat a výrazně se zhorší parametry prostupu tepla. Další náklady se projeví následně výrazným zkrácením životnosti celého zařízení.

Je nutné vytvořit takové podmínky, aby se technická zařízení od agresivní kotlové vody oddělily, aby se vytvořil ochranný film. Vytvoření ochranného filmu se všechny exponované části topného systému ochrání nejdokonaleji.

Firma Unisaving nabízí čtyři způsoby:

Každá kotlová voda by měla být chemicky ošetřena. Námi nabízené produkty pro teplovodní topné systémy eliminují potřebu předchozího změkčování vody. Nabízené produkty dokáží zabránit tvorbě usazenin a vodního kamene, pokud tvrdost vody nedosáhne hodnot charakteristických pro velmi tvrdé, nebo extrémně tvrdé vody.

1. Pro prakticky všechny aplikace teplovodního vytápění nabízíme Cetamíny.

Nabízíme je pro menší topné systémy, rodinné domy, menší bytové domy, hotely, obchodní, administrativní a společenské centra, školy, nemocnice a menší výrobní objekty - jsou to Cetamín F300 a Cetamín F360.

Pro větší kotelny (sídliště, centrální vytápění apod.) Cetamín F3100. Cetaminy jsou organické materiály, nezvyšují obsah solí v kotlové vodě, vodivost a korozivitu vody. Na kovových površích vytvářejí hustý, těžko propustný mikrofilm, který brání, aby se tam usadili nánosy solí, vodního kamene a aby se na kov dostal kyslík. To je nejhlavnější rozdíl ve srovnání s konkurenčními ne filmotvornými činidly.

Cetamin F300 je vhodný pro všechny kovové povrchy (železo, měď, mosaz, zinek, bronz, cín apod.);

Cetamin F360 na povrchy z hliníku a hliníkových slitin. Cetamin F360 je jediný relevantní a účinný produkt na hliníkové povrchy.

Cetaminy F300 a F360 se mohou aplikovat i pro tvrdé a vody - jedinou podmínkou je zvýšit jeho dávku do kotlové vody o 50%, t. j. do 200 litrů kotlové vody se nadávkuje 1,5 láhve produktu

Cetamin F300, nebo Cetamin F360. Cetaminy F300 a F360 jsou schopné vyčistit topný systém od starých usazenin solí a vodního kamene. Toto čištění je pozvolné a probíhá (od stupně zanesení systému) od 3 do 6 měsíců. Po ukončení čistícího cyklu je nutné kotlovou vodu vypustit a napustit ho novou vodou. Jedinou podmínkou je zvýšit na půl roku jeho dávku o 100%, t. j. do 200 litrů se nadávkuje 2 lahvičky produktu Cetamin F300, nebo Cetamin F360.

Oba Cetamíny jsou mimořádně vhodné do systému podlahového topení, protože zabíjejí mikroorganismy a na vnitřních stěnách plastových trubek vytváří mikrofilm, který brání kyslíku, aby se dostal do kotlového systému.

Zvýšeným dávkováním vhodných Cetamínov se nezvyšuje obsah solí v kotlové vodě a její korozivita.

Cetaminy jsou organické látky. Cetaminy upravují pH do zásadité oblasti, obsahují dispergační činidla (které snižují tvorbu kalů), konzervují topný systém v létě a jejich dostatek lze jednoduše zjistit měřením pH kotlové vody. Cetaminy prodlužují životnost topného systému a šetří spotřebu energie o minimálně 5%.

2. Dalším filmotvorných produktem je Vodamkor. Je to produkt založený na bázi filmotvorných Taninů.

Nabízíme taniny, jejichž prostorová molekula zajišťuje vytvoření robustnějšího mikrofilmu.

Mikrofilm se pevněji zachytí na kovovém povrchu. Bohatá struktura molekuly zároveň pohltí ve vodě přítomný kyslík a ionty vápníku a hořčíku. Tanin zároveň vytváří zásadité prostředí, což také přispívá k potlačení koroze. Přírodní taniny jsou zásadité, tvoří robustní a trvanlivý mikrofilm, pohlcují kyslík a anorganické soli. Jsou dokonalejší než Cetamíny. Jejich dávkování je výrazně nižší. Jsou vhodné na teplovodní vytápění, na výrobu páry, pro potravinářské a nápojové účely a pro snižování korozivity kondenzačních vod.

Pro teplovodní a horkovodní systémy nabízíme produkt Vodamkor 61 a Vodamkor 81. Jsou to směsi alkalického taninu a lignosulfonátu v podobě koncentrátu ve vodném roztoku.

Jedná se o bezpečný prostředek na bázi čistých přírodních produktů. Není těkavý a proto je přípustné jeho použití potravinářském průmyslu a také v nemocnicích. Vytvoří se taninový-železitý mikrofilm, který vytvoří účinnou a dynamickou ochranu proti korozi na kovových površích. Mikrofilm nesnižuje prostup tepla.

Rychle odstraňuje žíravý kyslík a stabilizuje soli a tvrdost vody. Produkt je určen pro systémy s normálním zatížením a uspokojivě řeší problémy s různou kvalitou vody. Decentně odstraňuje stávající nánosy.

Obsah produktu Vodamkor 61 se provádí kolorimetricky. Přebytek prostředku v kotlové vodě by měl být na úrovni 10 - 12 ml / m3 kotlové vody. Potřeba produktu Vodamkor 61 na začátku aplikace je na úrovni 600 - 800 ml / m3 cirkulační vody. Pak se přidává pouze v případě doplňování kotlové vody a jeho dávka je 150 - 250 ml / m3 přidávané vody. Není třeba dodávat produkt v průběhu provozu, jako je tomu v případě používání fosforečnanu a siřičitanu, nebo cetamínu. Vodamkor 61 je zároveň i konzervačním činidlem.

V případě provozní nutnosti je možné kotlovou vodu vypustit do kanalizace.

Dodává se v 25 kg a 230 litrových plastových kontejnerech a sudech.

3. Třetím filmotvorným produktem je Vodafisoft ON.

Je to pohlcovač kyslíku zkombinovaný s antiskalantem a inhibitorem koroze. Dodává se v podobě prášku. Ze snadno rozpustného prášku se připraví 5% -ní roztok, který se dávkuje do přídavné vody pomocí dávkovacího zařízení. Výraznou výhodou je skutečnost, že prášek Vodafisoft ON se dodává v kartonových krabicích, obsah 20 kg a prášek je rozdělen do 4 plastových sáčků. Výhodou této aplikace je, že je možné objednat menší množství a cenový náklad je nižší.

Může se dávkovat do přídavné vody popř. přímo do cirkulační vody topného systému. Další výhodou je skutečnost, že přídavná voda může být tvrdá do koncentrace 4,0 mmol / l (22 ° dH). V případě vyšší tvrdosti lze kombinovat s průtokem přídavné vody přes průtočné zařízení s produktem Vodafix ScaleStop.

Dodává se v kartonových krabicích po 20 kg. Z jednoho kg prášku se dá připravit 10 kg kapaliny.

4. Čtvrtým produktem pro teplovodní topné systémy je Vodafix JS9

Je to produkt založený na organických a anorganických sloučeninách fosforu a dispergačních činidel. Tento produkt neutralizuje kyselinu uhličitou a upravuje kotlovou vodu na zásaditou úroveň, aby se účinněji bránilo korozi. Pomáhá vytvářet magnetitové vrstvu na kovovém povrchu. Vytvořením ochranné vrstvy brání kyslíkové korozi.

Vytváří ve vodě rozpustné komplexy mezi kovy a vápníkem a hořčíkem. Postupně rozpouští staré usazeniny solí. Dispergační činidla zabraňují tvorbě usazenin.

Dodává se jako kapalina v 25 a 250 litrových plastových kanystrech a sudech.

Nakupte si přímo zde

Zatím jste si nevybrali žádné spořiče vody. Zkuste náš katalog produktů.